بانک تجارت عقب‌نشینی کرد/ هزینه تعویض کارت‌ها حذف شد

بانک تجارت عقب‌نشینی کرد/ هزینه تعویض کارت‌ها حذف شد
بانک تجارت اعلام کرد که کارمزدهایی که بابت تعویض کارتهای این بانک از مشتریان دریافت می‌کرد را برای جلب رضایت مشتریان حذف …

بانک تجارت عقب‌نشینی کرد/ هزینه تعویض کارت‌ها حذف شد

بانک تجارت اعلام کرد که کارمزدهایی که بابت تعویض کارتهای این بانک از مشتریان دریافت می‌کرد را برای جلب رضایت مشتریان حذف …
بانک تجارت عقب‌نشینی کرد/ هزینه تعویض کارت‌ها حذف شد

روزنامه قانون

View more posts from this author