ستاره روسیه یورو 2016 را از دست داد

ستاره روسیه یورو 2016 را از دست داد
آلن زاگوئف، ستاره تیم ملی روسیه، به دلیل مصدومیت، رقابت های یورو 2016 را از دست داد.‏

ستاره روسیه یورو 2016 را از دست داد

آلن زاگوئف، ستاره تیم ملی روسیه، به دلیل مصدومیت، رقابت های یورو 2016 را از دست داد.‏
ستاره روسیه یورو 2016 را از دست داد

گوشی موبایل

View more posts from this author