تعطیلی کارخانه‌ها/ محصولات به روز نیست؛ مردم نمی‌خرند

تعطیلی کارخانه‌ها/ محصولات به روز نیست؛ مردم نمی‌خرند
نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است تعطیلی و غیر فعال شدن برخی از کارخانه‌های تولید داخل به مشکلات گذشته مانند به روز نبودن …

تعطیلی کارخانه‌ها/ محصولات به روز نیست؛ مردم نمی‌خرند

نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است تعطیلی و غیر فعال شدن برخی از کارخانه‌های تولید داخل به مشکلات گذشته مانند به روز نبودن …
تعطیلی کارخانه‌ها/ محصولات به روز نیست؛ مردم نمی‌خرند

اس ام اس جدید

View more posts from this author