ابلاغ جزییات افزایش حقوق معلمان

ابلاغ جزییات افزایش حقوق معلمان
با اعلام جزییات افزایش حقوق فرهنگیان، برخی نسبت به آن سوالاتی داشتند که سوی سیدمحمد بطحایی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت …

ابلاغ جزییات افزایش حقوق معلمان

با اعلام جزییات افزایش حقوق فرهنگیان، برخی نسبت به آن سوالاتی داشتند که سوی سیدمحمد بطحایی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت …
ابلاغ جزییات افزایش حقوق معلمان

سپهر نیوز

View more posts from this author