علی دایی از فردا در صبا

علی دایی از فردا در صبا
علی دایی سرمربی صبای قم با مسئولین این باشگاه به توافق رسید و در لیگ شانزدهم این تیم را همراهی خواهد کرد.

علی دایی از فردا در صبا

علی دایی سرمربی صبای قم با مسئولین این باشگاه به توافق رسید و در لیگ شانزدهم این تیم را همراهی خواهد کرد.
علی دایی از فردا در صبا

خرم خبر

View more posts from this author