دسته: کاهش قیمت های جدید

متوسط سرعت خودروها در جاده‌های خراسان رضوی از 84 به 81 کیلومتر کاهش یافت

متوسط سرعت خودروها در جاده‌های خراسان رضوی از 84 به 81 کیلومتر کاهش یافت
معاون اداره مدیریت راه‌های اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های خراسان رضوی گفت: متوسط سرعت خودروها در جاده‌های خراسان رضوی از 84 به 81 کیلومتر در ساعت کاهش یافت.

متوسط سرعت خودروها در جاده‌های خراسان رضوی از 84 به 81 کیلومتر کاهش یافت

معاون اداره مدیریت راه‌های اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های خراسان رضوی گفت: متوسط سرعت خودروها در جاده‌های خراسان رضوی از 84 به 81 کیلومتر در ساعت کاهش یافت.
متوسط سرعت خودروها در جاده‌های خراسان رضوی از 84 به 81 کیلومتر کاهش یافت

سایت خبری زندگی

تکنولوژی جدید

Continue Reading

کاهش آمار جرائم استان قم نسبت به سال گذشته

کاهش آمار جرائم استان قم نسبت به سال گذشته
فرمانده نیروی انتظامی گفت: قم همانند دیگر استان‌های کشور فعالیت‌های مناسبی را در راستای برقراری نظم و امنیت انجام داده به همین علت درصد جرائم، تخلفات، تصادفات و جانباختگان نسبت به سال گذشته در این استان کاهش داشته است.

کاهش آمار جرائم استان قم نسبت به سال گذشته

فرمانده نیروی انتظامی گفت: قم همانند دیگر استان‌های کشور فعالیت‌های مناسبی را در راستای برقراری نظم و امنیت انجام داده به همین علت درصد جرائم، تخلفات، تصادفات و جانباختگان نسبت به سال گذشته در این استان کاهش داشته است.
کاهش آمار جرائم استان قم نسبت به سال گذشته

کرمان نیوز

اسکای نیوز

Continue Reading

رتبه نخست آذربایجان‌شرقی در کاهش تلفات رانندگی برای پنجمین سال

رتبه نخست آذربایجان‌شرقی در کاهش تلفات رانندگی برای پنجمین سال
رئیس پلیس راهور استان آذربایجان‌شرقی با اشاره به اجرای باشکوه طرح ویژه ترافیکی از بیست و پنجم اسفند ماه سال گذشته گفت: در سال 94 راهنمایی و رانندگی آذربایجان‌شرقی رتبه نخست کاهش تلفات را در کشور به خود اختصاص داد.

رتبه نخست آذربایجان‌شرقی در کاهش تلفات رانندگی برای پنجمین سال

رئیس پلیس راهور استان آذربایجان‌شرقی با اشاره به اجرای باشکوه طرح ویژه ترافیکی از بیست و پنجم اسفند ماه سال گذشته گفت: در سال 94 راهنمایی و رانندگی آذربایجان‌شرقی رتبه نخست کاهش تلفات را در کشور به خود اختصاص داد.
رتبه نخست آذربایجان‌شرقی در کاهش تلفات رانندگی برای پنجمین سال

خبرگذاری اصفحان

استخدام ایران

Continue Reading

کاهش عیار مصنوعات طلا موجب کاهش سرمایه های خانواده ها می گردد

سایت طلا: مدیر گالری میراث شرق، ضمن بیان لزوم حمایتهای دولت از تولیدکنندگان این صنف عنوان کرد: باکاهش عیار مصنوعات طلا و جواهر پشتوانه سرمایه ای مردم کاهش می یابد، و این پیشنهاد خیلی ضروری به نظر نمی رسد.

کیمیا دانلود

مد روز

Continue Reading
Continue Reading