دسته: ارزش ارز

لزوم توجه و انجام هزار برابر اقدامات برای انتقال ارزش‌های دفاع مقدس

لزوم توجه و انجام هزار برابر اقدامات برای انتقال ارزش‌های دفاع مقدس
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: با اینکه در برنامه‌های هنری و تلویزونی مانند فیلم‌سازی اقدامات زیادی درباره دفاع مقدس صورت گرفته است ولی هزاران برابر این تلاش‌های انجام شده باید کار انجام شود.

لزوم توجه و انجام هزار برابر اقدامات برای انتقال ارزش‌های دفاع مقدس

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: با اینکه در برنامه‌های هنری و تلویزونی مانند فیلم‌سازی اقدامات زیادی درباره دفاع مقدس صورت گرفته است ولی هزاران برابر این تلاش‌های انجام شده باید کار انجام شود.
لزوم توجه و انجام هزار برابر اقدامات برای انتقال ارزش‌های دفاع مقدس

bluray movie download

دانلود فیلم خارجی

Continue Reading
Continue Reading
Continue Reading
Continue Reading
Continue Reading
Continue Reading
Continue Reading
Continue Reading
Continue Reading