دسته: آموزش و پرورش فرهنگیان

ساخت 842 واحد آموزشی در استان‌های محروم کشور توسط خیرین مدرسه‌ساز

ساخت 842 واحد آموزشی در استان‌های محروم کشور توسط خیرین مدرسه‌ساز
عضو انجمن جامعه یاوری کشور گفت: خیرین مدرسه‌ساز تاکنون 842 واحد آموزشی در استان‌های محروم کشور ساخته و یا در حال ساخت است.

ساخت 842 واحد آموزشی در استان‌های محروم کشور توسط خیرین مدرسه‌ساز

عضو انجمن جامعه یاوری کشور گفت: خیرین مدرسه‌ساز تاکنون 842 واحد آموزشی در استان‌های محروم کشور ساخته و یا در حال ساخت است.
ساخت 842 واحد آموزشی در استان‌های محروم کشور توسط خیرین مدرسه‌ساز

Continue Reading

مدارک مربیگری نباید در خانه‌ها خاک بخورد/ کیفیت در آموزش فوتبال مهم‌تر از کمیت است

مدارک مربیگری نباید در خانه‌ها خاک بخورد/ کیفیت در آموزش فوتبال مهم‌تر از کمیت است
رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال گفت: برای شرکت در دوره‌های مربیگری فوتبال، دستورالعمل جدیدی تدوین شده است و نمی‌خواهیم مدارک مربیگری در خانه‌ها خاک بخورد.

مدارک مربیگری نباید در خانه‌ها خاک بخورد/ کیفیت در آموزش فوتبال مهم‌تر از کمیت است

رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال گفت: برای شرکت در دوره‌های مربیگری فوتبال، دستورالعمل جدیدی تدوین شده است و نمی‌خواهیم مدارک مربیگری در خانه‌ها خاک بخورد.
مدارک مربیگری نباید در خانه‌ها خاک بخورد/ کیفیت در آموزش فوتبال مهم‌تر از کمیت است

Continue Reading

بیش از 50 درصد فضاهای آموزشی در کشور فرسوده و غیرقابل استفاده است

بیش از 50 درصد فضاهای آموزشی در کشور فرسوده و غیرقابل استفاده است
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی گفت: بیش از 50 درصد فضاهای آموزشی در کشور فرسوده و غیرقابل استفاده است.

بیش از 50 درصد فضاهای آموزشی در کشور فرسوده و غیرقابل استفاده است

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی گفت: بیش از 50 درصد فضاهای آموزشی در کشور فرسوده و غیرقابل استفاده است.
بیش از 50 درصد فضاهای آموزشی در کشور فرسوده و غیرقابل استفاده است

Continue Reading

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به بیمه و آموزش خبرنگاران توجه ویژه‌ای داشته باشد

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به بیمه و آموزش خبرنگاران توجه ویژه‌ای داشته باشد
سردبیر استان‌های خبرگزاری فارس گفت: یکی از مشکلات خبرنگاران که بسیار مهم و اساسی است؛ بحث بیمه آن‌هاست، متأسفانه آنطور که باید و شاید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این خصوص اقدام مثمرثمری نداشته است.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به بیمه و آموزش خبرنگاران توجه ویژه‌ای داشته باشد

سردبیر استان‌های خبرگزاری فارس گفت: یکی از مشکلات خبرنگاران که بسیار مهم و اساسی است؛ بحث بیمه آن‌هاست، متأسفانه آنطور که باید و شاید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این خصوص اقدام مثمرثمری نداشته است.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به بیمه و آموزش خبرنگاران توجه ویژه‌ای داشته باشد

Continue Reading

ارزان‌ترین مدارس غیردولتی کشور در سمنان است/ نگاه مادی به آموزش و پرورش آفت است

ارزان‌ترین مدارس غیردولتی کشور در سمنان است/ نگاه مادی به آموزش و پرورش آفت است
معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: ارزان‌ترین مدارس غیردولتی کشور در سمنان است و این نشان می‌دهد سیستم آموزش و پرورش این استان تنها به پول فکر نمی‌کند.

ارزان‌ترین مدارس غیردولتی کشور در سمنان است/ نگاه مادی به آموزش و پرورش آفت است

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: ارزان‌ترین مدارس غیردولتی کشور در سمنان است و این نشان می‌دهد سیستم آموزش و پرورش این استان تنها به پول فکر نمی‌کند.
ارزان‌ترین مدارس غیردولتی کشور در سمنان است/ نگاه مادی به آموزش و پرورش آفت است

Continue Reading

لزوم ورود آموزش و پرورش به مقوله تبریز 2018/ باید رویکرد آموزش و پرورش تغییر یابد

لزوم ورود آموزش و پرورش به مقوله تبریز 2018/ باید رویکرد آموزش و پرورش تغییر یابد
استاندار آذربایجان‎شرقی با تاکید بر لزوم ورود آموزش و پرورش به مقوله تبریز 2018 گفت: تعلیم و تربیت مقوله‌ای زیربنایی بوده و باید در این جهت وقت و انرژی زیادی صرف کنیم.

لزوم ورود آموزش و پرورش به مقوله تبریز 2018/ باید رویکرد آموزش و پرورش تغییر یابد

استاندار آذربایجان‎شرقی با تاکید بر لزوم ورود آموزش و پرورش به مقوله تبریز 2018 گفت: تعلیم و تربیت مقوله‌ای زیربنایی بوده و باید در این جهت وقت و انرژی زیادی صرف کنیم.
لزوم ورود آموزش و پرورش به مقوله تبریز 2018/ باید رویکرد آموزش و پرورش تغییر یابد

Continue Reading

ورود وزارت آموزش و پرورش به تخلفات استخدام آموزش و پرورش استان خوزستان

ورود وزارت آموزش و پرورش به تخلفات استخدام آموزش و پرورش استان خوزستان
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی از ورود وزارت آموزش و پرورش به تخلفات استخدام آموزش و پرورش خوزستان خبر داد.

ورود وزارت آموزش و پرورش به تخلفات استخدام آموزش و پرورش استان خوزستان

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی از ورود وزارت آموزش و پرورش به تخلفات استخدام آموزش و پرورش خوزستان خبر داد.
ورود وزارت آموزش و پرورش به تخلفات استخدام آموزش و پرورش استان خوزستان

Continue Reading

آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در استان‌ها بومی می‌شود/ سیاست نظام و دولت رفع مشکلات اشتغال است

آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در استان‌ها بومی می‌شود/ سیاست نظام و دولت رفع مشکلات اشتغال است
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای گفت: بومی‌کردن آموزش‌های فنی و حرفه‌ای از برنامه‌های این سازمان است و براساس نیازهای منطقه‌ای آموزش‌ها تدوین می‌شودتا نیاز استان‌ها را پوشش داد.

آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در استان‌ها بومی می‌شود/ سیاست نظام و دولت رفع مشکلات اشتغال است

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای گفت: بومی‌کردن آموزش‌های فنی و حرفه‌ای از برنامه‌های این سازمان است و براساس نیازهای منطقه‌ای آموزش‌ها تدوین می‌شودتا نیاز استان‌ها را پوشش داد.
آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در استان‌ها بومی می‌شود/ سیاست نظام و دولت رفع مشکلات اشتغال است

Continue Reading

48 مرکز آموزش و حمایتی روزانه کودک‌ و خانواده در کشور فعال شده است

48 مرکز آموزش و حمایتی روزانه کودک‌ و خانواده در کشور فعال شده است
مدیرکل دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: 48 مرکز آموزش و حمایتی روزانه کودک‌ و خانواده در کشور فعال شده است.

48 مرکز آموزش و حمایتی روزانه کودک‌ و خانواده در کشور فعال شده است

مدیرکل دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: 48 مرکز آموزش و حمایتی روزانه کودک‌ و خانواده در کشور فعال شده است.
48 مرکز آموزش و حمایتی روزانه کودک‌ و خانواده در کشور فعال شده است

Continue Reading

زمزمه استیضاح وزرای آموزش و پرورش، کشور و تعاون در مجلس/ ربیعی بیشتر تلاش کند

زمزمه استیضاح وزرای آموزش و پرورش، کشور و تعاون در مجلس/ ربیعی بیشتر تلاش کند
نماینده مردم خدابنده در مجلس با اشاره به اینکه زمزمه استیضاح سه وزیر در مجلس شنیده می‌شود، گفت: این زمزمه‌ها هم‌اکنون در حد جمع کردن امضا توسط برخی نمایندگان در صحن مجلس است.

زمزمه استیضاح وزرای آموزش و پرورش، کشور و تعاون در مجلس/ ربیعی بیشتر تلاش کند

نماینده مردم خدابنده در مجلس با اشاره به اینکه زمزمه استیضاح سه وزیر در مجلس شنیده می‌شود، گفت: این زمزمه‌ها هم‌اکنون در حد جمع کردن امضا توسط برخی نمایندگان در صحن مجلس است.
زمزمه استیضاح وزرای آموزش و پرورش، کشور و تعاون در مجلس/ ربیعی بیشتر تلاش کند

Continue Reading