اخبار جدید
بررسی عملکرد بنگاه‌های معاملات ملکی به عنوان واسطه/مرز باریک کاسبی و دلالی زمانی مردم اجاره‌نشینی را خوش‌نشینی می‌دانستند و معتقد بودند به جای اینکه سرمایه خود را صرف خرید خانه کنند، بهتر است با اجاره کردن خانه سرمایه‌شان را به کار بیندازند و این‌گونه بود که
سایت کانون سردفتران و دفتریاران استان خوزستان درحال ارتقاء می باشد لطفاً نظرات و پیشنهادات خودرا دراین خصوص ارسال نمایید.
لزوم تهیه دفتر مشاغل برای عملکرد سال 93 تا پایان سال جاری سردفتران اسناد رسمی تا پیش از انقضای مهلت قانونی (پایان سال)، دفتر مشاغل را تهیه و جهت مُهر و امضا مسئولین مربوط به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال کنند.
کلاس های کارآموزی متقاضیان ماده 69 قانون دفاتر اسنادرسمی برگزار شد كلاس هاي كارآموزي متقاضيان ماده 69 قانون دفاتر اسنادرسمي در كانون برگزار شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد؛کنترل برخط اقلام هویتی و تصویری افراد در دفاتر اسناد رسمی دکتر تویسرکانی از راه اندازی همزمان سرویس مشاهده عکس کارت شناسایی ملی و اقلام هویتی افراد در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور خبر داد.
سایتهای مرتبط
صفحه اصلی اساسنامه جامعه

پیش نویس اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 از سوی کانون سردفتران و دفتر یاران استان خوزستان

 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون های سردفتران و دفتریاران کشور

فصل اول تشکیلات دفترخانه

ماده 1:دفترخانه اسناد رسمی موسسه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی برای تنظیم و ثبت اسناد (اعم از منقول، غیرمنقول، تعهدآور و غیره) و امور دیگر قانون به آن محول می نماید. وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظارت راجع به آن دست و در انجام وظایف با قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک و شورای عالی کانون سردفتران و دفتریاران کشور و کانون استانها تعامل دارد. که من بعد در این قانون دفترخانه نامیده می شود.

ماده 2:دفترخانه علاوه بر یک دفتریار که سمت معاونت دفترخانه را دارد ودفتریار اول نامیده میشود می تواند یک دفتریار دوم نیز داشته باشد. دفتریار اول و دوم با پیشنهاد سردفتر و ابلاغ شورای عالی کانون سردفتران و دفتریاران کشور انتخاب و انتصاب می شوند که علاوه بر انجام کلیه وظایف محوله از طرف سردفتر مسئول امور مالی دفترخانه و محاسبه وجوه عمومی می باشد. در غیاب سردفتر مسئول امور دفترخانه معاون وی (دفتر یار اول) می باشد.

ماده 3:اداره امور دفترخانه برعهده شخصی است که سردفتر نامیده می شود و از طریق آزمون علمی و عملی و دارا بودن صلاحیت های عمومی از طریق شورای عالی کانون سردفتران کشور و با رعایت مقررات این قانون انتخاب می شود و صدور ابلاغ سردفتران و دفتریاران برعهده شورای مذکور است.

ماده 4:ابقاء گردد.

ماده 5:ابقاء گردد.

تبصره:بشرح آن ابقاء گردد لیکن دفترخانه جدید با پیشنهاد سازمان ثبت و تأیید کانون سردفتران و دفتریاران محل و در صورت تشکیل نشدن شورای عالی سردفتران و دفتریاران حداکثر تا 2 دفتر به دفاتر موجود اضافه گردد.

فصل دوم - انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آنها

ماده 6:اشخاص زیر را می توان به سمت سردفتری دفترخانه تعیین نمود:

 • اشخاصی که دارای لیسانس حقوق داشته قضایی می باشند.
 • اشخاصی که دارای 5 سال سابقه قضایی باشند.
 • سایر لیسانس ها بشرط داشتن پنج سال سابقه دفتریاری اول
 • اشخاصی که از مراجع مسلم و دارای تصدیق اجتهاد باشند.
 • ابقاء شود.
 • ابقاء شود.
 • ابقاء شود.

تبصره 1:درجات دفاتر اسناد رسمی احیاء گردد.

تبصره 2:صدور ابلاغ برای افراد فوق منوط به طی یکسال کارآموزی در یکی از دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور به انتخاب سردفتر پس از طی کلیه مراحل و قبولی در آزمونها می باشد.

ماده 7:ابقاء شود.

تبصره:کفیل سردفتر باید واجد همان شرایط سردفتر باشد و در موارد عدم حضور سردفتر در دفترخانه دفتریار اول کفیل و معاون سردفتر محسوب می شود.

ماده 8:حذف گردد.

ماده 9:ابقاء گردد.

ماده 10:پس از تصویب این قانون هر یک از سردفتران و دفتریاران که دارای 30 سال سابقه متوالی یا متناوب اعم از سردفتری و دفتریاری اول باشند می توانند تقاضای بازنشستگی کنند.

تبصره 1:سردفترانی که حداقل دارای 15 سال سابقه سردفتری متوالی یا متناوب باشند می توانند تقاضای بازنشستگی پیش از موعد نمایند.

نحوه استفاده این اشخاص از مزایای بازنشستگی بموجب آیین نامه موضوع ماده 68 و 69 این قانون خواهد بود.

تبصره 2:مدت خدمت نظام وظیفه سردفتران را نیز می توان جزء سنوات آنان محسوب نمود.

ماده 11:ابقاء شود.

تبصره: حذف شود.

ماده 12:ابقاء شود لیکن در بند 5 صدور حکم از محاکم اضافه گردد.

ماده 13:حذف شود.

ماده 14:ابقاء شود. فقط مدت کفالت حداکثر 6 ماه باشد و بیش از آن با موافقت سردفتر کفیل باشد.

ماده 15:ابقاء شود. لیکن بند 2 حذف شود و در بند 3 نیز عضویت در هئیت مدیره حذف شود در تبصره 2 نیز عضویت در شوراهای شهر اضافه شود.

ماده 16 و 17:ابقاء شود.

فصل سوم - مقررات مربوطه به دفترخانه و وظایف سردفتران و دفتریاران

ماده 18:کلیه اسناد در دفترخانه اسناد رسمی و در اوراق مخصوصی که از طرف سازمان ثبت اسناد و مدارک و یا کانون سردفتران در اختیار قرار داده می شود تنظیم و فقط خلاصه ای از آن شامل شماره و تاریخ سند و مشخصات متعاملین موضوع سند و حقوق دولتی پرداخت شده و هزینه های وصول شده در دفتر سردفتر ثبت می گردد سپس سند به امضاء امضای اصحاب معامله رسیده و تا پایان وقت اداری همان روز به امضاء سردفتر و دفتریار خواهد رسید مگر آنکه دفترخانه ناقد دفتریار باشد.

ماده 19:ابقاء شود.

ماده 20:دفتر گواهی امضاء، دفتری است که منحصراً مخصوص تصدیق امضاء ذیل نوشته های عادی است که جنبه مالی نداشته و تعهد پرداخت خسارت و یا ضمانت ننماید. سردفتر مکلف است تا پایان وقت اداری دفاتر گواهی امضا را به امضاء برساند. آئین نامه مرتبط را کانون سردفتران و دفتریاران تهیه و تنظیم خواهد کرد.

ماده 21:اصول اسناد رسمی ، در صورت تقاضای متعاملین به تعداد آنها تهیه می شود و بهر حال یک نسخه اضافی تنظیم خواهد شد.

تبصره 1:اصول اسناد رسمی تا مدت ده سال در دفترخانه نگهداری می شود و پس از آن معدوم می گردنند.

تبصره 2:دفاتر سردفتر تا مدت 15 سال در دفتر نگهداری می شود و پس از آن از آنها دو نسخه اسکن تهیه و یکی از آنها به کانون سردفتران و دفتریاران ارسال و نسخه دیگر در دفتر نگهداری می شود سپس دفاتر نیز معدوم می گردند.

تبصره 3:دفاتر گواهی امضاء تا مدت سه سال در دفتر نگهداری می شود و پس از آن در نسخه اسکن تهیه و یکی از آنها به کانون سردفتران و دفتریاران ارسال و نسخه دیگر در دفتر نگهداری می شود پس دفاتر و سوابق نیز معدوم می گردنند.

ماده 22:کلمات عامداً، عالماً در ماده اضافه گردد.

ماده 23:شرح وظایف دفتریار (معاون) دقیقاً طبق آئین نامه ای توسط کانون سردفتران و دفتریاران مشخص می شود.

ماده 24:بجای کانون سردفتران تهران، شورای عالی سردفتران قرار داده شود.

ماده 25:ابقاء شود.

ماده 26:بجای تأیید سازمان ثبت، تأیید شورای عالی سردفتران قید گردد.

ماده 27:ابقاء شود ولی رئیس کانون محل جایگزین رئیس ثبت محل شود و کانون محل جایگزین اداره محل شود.

ماده 28:ابقاء شود و بجای رئیس ثبت محل رئیس کانون محل آورده شود.

ماده 29:بمنظور تثبیت حقوق آحاد ملت و تنظیم معاملات و معاهدات و اسناد و جلوگیری از تنازع احتمالی و صیانت از اعتبار اسناد رسمی و وصول حقوق دولتی علاوه بر موارد یاد شده در مواد 46 و 47 قانون ثبت موارد زیر نیز مشمول ثبت اجباری است.

 • نقل و انتقال هر گونه حقوق قابل نقل و انتقال اعم از سهام و اوراق بهاءدار با نام و حق الامتیاز و حق الاشتراک و حق اولویت ویژه و تنظیم هر گونه عقود و معاملات مندرج در قانون مدنی.
 • نقل و انتقال هر گونه حقوق نسبت به وسایل نقلیه اعم از موتوری، ماشین آلات کشاورزی و راه سازی و حفاری کشتی و ...

تبصره:سردفتران مکلفند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظامات دولتی در هنگام تنظیم سند مواد 49 الی 69 قانون ثبت بجز ماده 53 قانون ثبت را رعایت نمایند.

ماده 30:ابقاء گردد.

ماده 31:حذف گردد.

فصل چهارم - تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران

ماده 32:رسیدگی مقدماتی به شکایات و گزارش های مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران در کانون سردفتران محل انجام خواهد شد و دادسرای انتظامی سردفتران مرجع رسیدگی تخلفات مذکور و تعقیب آنهاست.

ماده 33:ابقاء شود.

ماده 34:ابقاء شود لیکن کانون سردفتران محل جایگزین اداره ثبت استان و شورای عالی سردفتران جایگزین سازمان شود.

ماده 35:ابقاء شود با اصلاحات زیر:

الف: دادگاه بدوی:

1- رئیس کانون سردفتران محل و در غیاب وی نائب رئیس کانون

2- یکی از قضات استان با انتخاب رئیس کل دادگستری استان

3- یکی از سردفتران استان با انتخاب شورای عالی سردفتران

ب: دادگاه تجدید نظر:

1- یکی از قضات دیوانعالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه

2- رئیس یا نائب رئیس شورای عالی سردفتران

3- یکی از سردفتران کانون مرکز یا منتخب از شورای عالی سردفتران که دارای مدرک تحصیلی دکترا ترجیحاً در حقوق ثبت می باشند.

ماده 36:ابقاء شود لیکن سابقه اعضاء دادگاه بدوی و تجدیدنظر باید حداقل ده سال باشد.

ماده 37:شورای عالی سردفتران جایگزین وزارت دادگستری شود.

ماده 38:مجازاتهای انتظامی به قرار زیرا است:

1- اخطار کتبی، 2- توبیخ با درج در پرونده، 3- توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون، 4- جریمه نقدی از 000/000/2 ریال تا 000/000/10 ریال، 5- انتقال موقت به سردفتری از 3 ماه الی 6 ماه و یا 000/000/20 ریال تا 000/000/50 ریال، 6- انفصال موقت از اشتغال به سردفتری یا دفتریاری از 6 ماه تا 2 سال یا از 000/000/50 ریال تا 000/000/100 ریال، 7- انفصال دائم.

ماده 39: کلیه رجوعات فوق بحساب کانون سردفتر محل یا شورای عالی سردفتران واریز می گردد و معادل 100% آن در اختیار کانون جهت آموزش و مکانیزه گردیدن دفاتر صورت می پذیرد.

ماده 40:ابقاء شود با جایگزینی شورای عالی سردفتران بجای وزارت دادگستری

ماده 41:ابقاء شود با اصلاح واژه 3 به درجه 5

ماده 42:تبصره حذف شود.

ماده 44:سردفتر یا دفتریار ضمن ارسال دفاعیه از دادگاه می تواند درخواست حضور در جلسه دادگاه نماید در این اینصورت 10 روز قبل از تشکیل دادگاه زمان رسیدگی به سردفتر یا وکیل وی ابلاغ در صورتی که در موعد مقرر پاسخ کیفر خواست یا توضیحات مورد نظر دادگاه را نداد و یا پس از اخطار دادگاه انتظامی در جلسه رسیدگی حاضر نشد و یا وکیل یا نماینده معرفی ننمود دادگاه با توجه به محتویات پرونده رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد کرد.

ماده 45 و 46 و 47:ابقاء شوند.

ماده 48:کلیه مجازاتها بجز را حذف مدت بیست روز بر از حکم قابل تجدیدنظر خواهی می باشند.

ماده 49:حذف شود.

فصل پنجم - امور مالی

ماده 50:ابقاء گردد فقط کلمه مالیات از بند 3 حذف گردد.

تبصره 1 و 2:ابقاء گردد.

تبصره 3:5% هرگونه وجهی که توسط دفاتر اسناد رسمی وصول شود بعنوان حق الزحمه متعلق به دفترخانه خواهد بود که طبق آئین نامه ای به سردفتر پرداخت خواهد شد.

ماده 51:هر گونه معافیت های ثبتی از نظر مقدار، مراجع و اشخاص مشمول مالیات را قانون معین می کند.

ماده 53:احیاء گردد با نرخهای جدید و مناسب

ماده 54:میزان حق التحریر طبق تعرفه پیشنهاد شده توسط شورای عالی سردفتران و تصویب سازمان ثبت هر سال مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت و با توجه به نرخ تورم در آن تجدیدنظر خواهد شد.

 • تبصره الحاقی در سال 87 حذف گردد.
 • نرخ حق التحریر بصورت تک نرخی باشد و رقابتی بودن حذف گردد.
 • سهم دفتریار 10% درصد شود و سهم دفتریار کفیل 5% شود.

ماده 56:اختیارات مندرج در 56 به شورای عالی سردفتران واگذار شود. و بجای بانک ملی، هر یک از بانکها اعم از دولتی و غیردولتی و مدت مالی و اعتباری که شورای عالی سردفتران مقتضی بدانند تعیین گردد. و در خصوص آئین نامه اجرایی نیز بجای وزارت امور اقتصادی و دارایی، شورای عالی سردفتران قرار گیرد.

ماده 57:ابقاء گردد.

ماده 58:شورای عالی سردفتران کشور در تهران و سایر مرازک استانها که حداقل 50 دفتر اسناد رسمی را داشته باشند تحت نظارت خود تشکیل خواهد شد. کانونهای استانی دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی است و از نظر نظارت تابع شورای عالی کانون سردفتران کشور است.

کلیه اموال و دارائیها کانون سردفتران و دفتریاران حسابرسی شده و سهم هر استان از آن بررسی و پس از استقلال هر استان در اختیار کانون آن استان قرار می گیرد.

ماده 59:کانون سردفتران و دفتریاران بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از 7 عضو شامل 5 سردفتر و 2 دفتریار و 4 عضو علی البدل شامل 3 سردفتر و 1 دفتریار  اداره می شود.

ماده 60:هئیت مدیره کانون سردفتران مرکز هر استان از بین سردفتران و دفتریاران شاغل همان استان انتخاب خواهند شد و از مجموع نمایندگان کانونهای استانها، شورای عالی کانون سردفتران کشور تشکیل می شود.

ماده 61:بمنظور نظارت در انتخابات هیأت مدیره کانون استانها هیاتی برای نظارت بر انتخابات از طرف شورای عالی کانون سردفتران کشور تعیین می شود. تعداد اعضاء ناظر شرایط انتخاب آنها و طرز تشکیل و نحوه عمل و نظارت و اخذ رأی و سایر امور دیگری را آئین نامه ها تعیین می نماید.

ماده 62:ابقاء شود و درجه 3 به 5 اصلاح گردد.

ماده 63:تعداد اعضا اصلی و علی البدل براساس میزان آراء، حوزه مشخص گردد ریأست سازمان ثبت نقش تنفیذی داشته باشند نه تعیینی.

ماده 64 و 65:ابقاء شود.

ماده 66:در وظایف:

1- دفاع از حقوق سردفتران و دفتریاران بعنوان بالاترین مقام صنفی وارد شود.

2- فراهم کردن امکانات رفاهی، آسایشی، درمانی برای سراسر کشور.

3- پرداخت هزینه استانهایی که هنوز کانون تشکیل نداده اند.

ماده 67:ابقاء شود.

ماده 68:حذف شود و امور بیمه به سازمان تأمین اجتماعی و دولت واگذار شود.

فصل ششم - مقررات مختلفه

ماده 69: سردفتر شاغل، که بازنشسته می شود و یا حداقل 15 سال سابقه سردفتری دارد، می تواند شخص واجد صلاحیت را طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خود به سازمان معرفی کند.

تبصره: در صورت عدم امکان تشخیص واجد صلاحیت طی آئین نامه ای که توسط کانون سردفتران مشخص می شود حق سنواتی جهت وی محاسبه و پرداخت شود.

ماده 70، 71 و 72:ابقاء شود.

ماده 73:نظارت و بازرسی دفاتر توسط کانون سردفتران استان صورت می گیرد و بازرسی، مورد مالیاتی با هماهنگی کانون سردفتران استان بود. امور مالی دفترخانه باید حداقل هر سال یکبار مورد بازرسی کانون واقع شود.

ماده 74:ابقاء شود.

ماده 75:کانون سردفتران و دفتریاران هر استان دارای قسمتهای زیر است:

1- هیئت عمومی، 2- هیئت مدیره، 3- دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران، 4- دادگاه انتظامی

ماده 76:کانون سردفتران و دفتریاران هر استان بوسیله هئیت مدیره آن کانون اداره خواهد شد که مرکب از 5 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل است. رئیس کانون نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است و کلیه اعمال حقوقی و ادارای کانون را برعهده دارد.

ماده 77: جهت اداره کانونهای استان و شورای عالی سردفتران هر ماه دفاتر اسناد رسمی مکلفند مبالغی را که برابر آئین نامه تعیین می گردد بحساب کانون استانی و شورای عالی سردفتران واریز نمایند.

ماده 78: شورای عالی سردفتران مکلف است ظرف 6 ماه آئین نامه های این قانون را تهیه و بعد از تصویب به اجرا بگذارد.

ماده 79: آن قسمت از قوانین و مقررات که مقایر این قانون است نسخ می شود.

پیش نویس اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 از سوی کانون سردفتران و دفتر یاران استان خوزستان

قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون های سردفتران و دفتریاران کشور

 

فصل اول تشکیلات دفترخانه

ماده 1: دفترخانه اسناد رسمی موسسه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی برای تنظیم و ثبت اسناد (اعم از منقول، غیرمنقول، تعهدآور و غیره) و امور دیگر قانون به آن محول می نماید. وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظارت راجع به آن دست و در انجام وظایف با قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک و شورای عالی کانون سردفتران و دفتریاران کشور و کانون استانها تعامل دارد. که من بعد در این قانون دفترخانه نامیده می شود.

ماده 2: دفترخانه علاوه بر یک دفتریار که سمت معاونت دفترخانه را دارد ودفتریار اول نامیده میشود می تواند یک دفتریار دوم نیز داشته باشد. دفتریار اول و دوم با پیشنهاد سردفتر و ابلاغ شورای عالی کانون سردفتران و دفتریاران کشور انتخاب و انتصاب می شوند که علاوه بر انجام کلیه وظایف محوله از طرف سردفتر مسئول امور مالی دفترخانه و محاسبه وجوه عمومی می باشد. در غیاب سردفتر مسئول امور دفترخانه معاون وی (دفتر یار اول) می باشد.

ماده 3: اداره امور دفترخانه برعهده شخصی است که سردفتر نامیده می شود و از طریق آزمون علمی و عملی و دارا بودن صلاحیت های عمومی از طریق شورای عالی کانون سردفتران کشور و با رعایت مقررات این قانون انتخاب می شود و صدور ابلاغ سردفتران و دفتریاران برعهده شورای مذکور است.

ماده 4: ابقاء گردد.

ماده 5: ابقاء گردد.

تبصره: بشرح آن ابقاء گردد لیکن دفترخانه جدید با پیشنهاد سازمان ثبت و تأیید کانون سردفتران و دفتریاران محل و در صورت تشکیل نشدن شورای عالی سردفتران و دفتریاران حداکثر تا 2 دفتر به دفاتر موجود اضافه گردد.

 

فصل دوم - انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آنها

 

ماده 6: اشخاص زیر را می توان به سمت سردفتری دفترخانه تعیین نمود:

1- اشخاصی که دارای لیسانس حقوق داشته قضایی می باشند.

2- اشخاصی که دارای 5 سال سابقه قضایی باشند.

3- سایر لیسانس ها بشرط داشتن پنج سال سابقه دفتریاری اول

4- اشخاصی که از مراجع مسلم و دارای تصدیق اجتهاد باشند.

5- ابقاء شود.

6- ابقاء شود.

7- ابقاء شود.

تبصره 1: درجات دفاتر اسناد رسمی احیاء گردد.

تبصره 2: صدور ابلاغ برای افراد فوق منوط به طی یکسال کارآموزی در یکی از دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور به انتخاب سردفتر پس از طی کلیه مراحل و قبولی در آزمونها می باشد.

ماده 7: ابقاء شود.

تبصره: کفیل سردفتر باید واجد همان شرایط سردفتر باشد و در موارد عدم حضور سردفتر در دفترخانه دفتریار اول کفیل و معاون سردفتر محسوب می شود.

ماده 8: حذف گردد.

ماده 9: ابقاء گردد.

ماده 10: پس از تصویب این قانون هر یک از سردفتران و دفتریاران که دارای 30 سال سابقه متوالی یا متناوب اعم از سردفتری و دفتریاری اول باشند می توانند تقاضای بازنشستگی کنند.

تبصره 1: سردفترانی که حداقل دارای 15 سال سابقه سردفتری متوالی یا متناوب باشند می توانند تقاضای بازنشستگی پیش از موعد نمایند.

نحوه استفاده این اشخاص از مزایای بازنشستگی بموجب آیین نامه موضوع ماده 68 و 69 این قانون خواهد بود.

تبصره 2: مدت خدمت نظام وظیفه سردفتران را نیز می توان جزء سنوات آنان محسوب نمود.

ماده 11: ابقاء شود.

تبصره: حذف شود.

ماده 12: ابقاء شود لیکن در بند 5 صدور حکم از محاکم اضافه گردد.

ماده 13: حذف شود.

ماده 14: ابقاء شود. فقط مدت کفالت حداکثر 6 ماه باشد و بیش از آن با موافقت سردفتر کفیل باشد.

ماده 15: ابقاء شود. لیکن بند 2 حذف شود و در بند 3 نیز عضویت در هئیت مدیره حذف شود در تبصره 2 نیز عضویت در شوراهای شهر اضافه شود.

ماده 16 و 17: ابقاء شود.

 

فصل سوم - مقررات مربوطه به دفترخانه و وظایف سردفتران و دفتریاران

ماده 18: کلیه اسناد در دفترخانه اسناد رسمی و در اوراق مخصوصی که از طرف سازمان ثبت اسناد و مدارک و یا کانون سردفتران در اختیار قرار داده می شود تنظیم و فقط خلاصه ای از آن شامل شماره و تاریخ سند و مشخصات متعاملین موضوع سند و حقوق دولتی پرداخت شده و هزینه های وصول شده در دفتر سردفتر ثبت می گردد سپس سند به امضاء امضای اصحاب معامله رسیده و تا پایان وقت اداری همان روز به امضاء سردفتر و دفتریار خواهد رسید مگر آنکه دفترخانه ناقد دفتریار باشد.

ماده 19: ابقاء شود.

ماده 20: دفتر گواهی امضاء، دفتری است که منحصراً مخصوص تصدیق امضاء ذیل نوشته های عادی است که جنبه مالی نداشته و تعهد پرداخت خسارت و یا ضمانت ننماید. سردفتر مکلف است تا پایان وقت اداری دفاتر گواهی امضا را به امضاء برساند. آئین نامه مرتبط را کانون سردفتران و دفتریاران تهیه و تنظیم خواهد کرد.

ماده 21: اصول اسناد رسمی ، در صورت تقاضای متعاملین به تعداد آنها تهیه می شود و بهر حال یک نسخه اضافی تنظیم خواهد شد.

تبصره 1: اصول اسناد رسمی تا مدت ده سال در دفترخانه نگهداری می شود و پس از آن معدوم می گردنند.

تبصره 2: دفاتر سردفتر تا مدت 15 سال در دفتر نگهداری می شود و پس از آن از آنها دو نسخه اسکن تهیه و یکی از آنها به کانون سردفتران و دفتریاران ارسال و نسخه دیگر در دفتر نگهداری می شود سپس دفاتر نیز معدوم می گردند.

تبصره 3: دفاتر گواهی امضاء تا مدت سه سال در دفتر نگهداری می شود و پس از آن در نسخه اسکن تهیه و یکی از آنها به کانون سردفتران و دفتریاران ارسال و نسخه دیگر در دفتر نگهداری می شود پس دفاتر و سوابق نیز معدوم می گردنند.

ماده 22: کلمات عامداً، عالماً در ماده اضافه گردد.

ماده 23: شرح وظایف دفتریار (معاون) دقیقاً طبق آئین نامه ای توسط کانون سردفتران و دفتریاران مشخص می شود.

ماده 24: بجای کانون سردفتران تهران، شورای عالی سردفتران قرار داده شود.

ماده 25: ابقاء شود.

ماده 26: بجای تأیید سازمان ثبت، تأیید شورای عالی سردفتران قید گردد.

ماده 27: ابقاء شود ولی رئیس کانون محل جایگزین رئیس ثبت محل شود و کانون محل جایگزین اداره محل شود.

ماده 28: ابقاء شود و بجای رئیس ثبت محل رئیس کانون محل آورده شود.

ماده 29: بمنظور تثبیت حقوق آحاد ملت و تنظیم معاملات و معاهدات و اسناد و جلوگیری از تنازع احتمالی و صیانت از اعتبار اسناد رسمی و وصول حقوق دولتی علاوه بر موارد یاد شده در مواد 46 و 47 قانون ثبت موارد زیر نیز مشمول ثبت اجباری است.

1- نقل و انتقال هر گونه حقوق قابل نقل و انتقال اعم از سهام و اوراق بهاءدار با نام و حق الامتیاز و حق الاشتراک و حق اولویت ویژه و تنظیم هر گونه عقود و معاملات مندرج در قانون مدنی.

2- نقل و انتقال هر گونه حقوق نسبت به وسایل نقلیه اعم از موتوری، ماشین آلات کشاورزی و راه سازی و حفاری کشتی و ...

تبصره: سردفتران مکلفند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظامات دولتی در هنگام تنظیم سند مواد 49 الی 69 قانون ثبت بجز ماده 53 قانون ثبت را رعایت نمایند.

ماده 30: ابقاء گردد.

ماده 31: حذف گردد.

 

فصل چهارم - تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران

ماده 32: رسیدگی مقدماتی به شکایات و گزارش های مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران در کانون سردفتران محل انجام خواهد شد و دادسرای انتظامی سردفتران مرجع رسیدگی تخلفات مذکور و تعقیب آنهاست.

ماده 33: ابقاء شود.

ماده 34: ابقاء شود لیکن کانون سردفتران محل جایگزین اداره ثبت استان و شورای عالی سردفتران جایگزین سازمان شود.

ماده 35: ابقاء شود با اصلاحات زیر:

الف: دادگاه بدوی:

1- رئیس کانون سردفتران محل و در غیاب وی نائب رئیس کانون

2- یکی از قضات استان با انتخاب رئیس کل دادگستری استان

3- یکی از سردفتران استان با انتخاب شورای عالی سردفتران

ب: دادگاه تجدید نظر:

1- یکی از قضات دیوانعالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه

2- رئیس یا نائب رئیس شورای عالی سردفتران

3- یکی از سردفتران کانون مرکز یا منتخب از شورای عالی سردفتران که دارای مدرک تحصیلی دکترا ترجیحاً در حقوق ثبت می باشند.

ماده 36: ابقاء شود لیکن سابقه اعضاء دادگاه بدوی و تجدیدنظر باید حداقل ده سال باشد.

ماده 37: شورای عالی سردفتران جایگزین وزارت دادگستری شود.

ماده 38: مجازاتهای انتظامی به قرار زیرا است:

1- اخطار کتبی، 2- توبیخ با درج در پرونده، 3- توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون، 4- جریمه نقدی از 000/000/2 ریال تا 000/000/10 ریال، 5- انتقال موقت به سردفتری از 3 ماه الی 6 ماه و یا 000/000/20 ریال تا 000/000/50 ریال، 6- انفصال موقت از اشتغال به سردفتری یا دفتریاری از 6 ماه تا 2 سال یا از 000/000/50 ریال تا 000/000/100 ریال، 7- انفصال دائم.

ماده 39: کلیه رجوعات فوق بحساب کانون سردفتر محل یا شورای عالی سردفتران واریز می گردد و معادل 100% آن در اختیار کانون جهت آموزش و مکانیزه گردیدن دفاتر صورت می پذیرد.

ماده 40: ابقاء شود با جایگزینی شورای عالی سردفتران بجای وزارت دادگستری

ماده 41: ابقاء شود با اصلاح واژه 3 به درجه 5

ماده 42: تبصره حذف شود.

ماده 44: سردفتر یا دفتریار ضمن ارسال دفاعیه از دادگاه می تواند درخواست حضور در جلسه دادگاه نماید در این اینصورت 10 روز قبل از تشکیل دادگاه زمان رسیدگی به سردفتر یا وکیل وی ابلاغ در صورتی که در موعد مقرر پاسخ کیفر خواست یا توضیحات مورد نظر دادگاه را نداد و یا پس از اخطار دادگاه انتظامی در جلسه رسیدگی حاضر نشد و یا وکیل یا نماینده معرفی ننمود دادگاه با توجه به محتویات پرونده رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد کرد.

ماده 45 و 46 و 47: ابقاء شوند.

ماده 48: کلیه مجازاتها بجز را حذف مدت بیست روز بر از حکم قابل تجدیدنظر خواهی می باشند.

ماده 49: حذف شود.

 

فصل پنجم - امور مالی

ماده 50: ابقاء گردد فقط کلمه مالیات از بند 3 حذف گردد.

تبصره 1 و 2: ابقاء گردد.

تبصره 3: 5% هرگونه وجهی که توسط دفاتر اسناد رسمی وصول شود بعنوان حق الزحمه متعلق به دفترخانه خواهد بود که طبق آئین نامه ای به سردفتر پرداخت خواهد شد.

ماده 51: هر گونه معافیت های ثبتی از نظر مقدار، مراجع و اشخاص مشمول مالیات را قانون معین می کند.

ماده 53: احیاء گردد با نرخهای جدید و مناسب

ماده 54: میزان حق التحریر طبق تعرفه پیشنهاد شده توسط شورای عالی سردفتران و تصویب سازمان ثبت هر سال مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت و با توجه به نرخ تورم در آن تجدیدنظر خواهد شد.

- تبصره الحاقی در سال 87 حذف گردد.

- نرخ حق التحریر بصورت تک نرخی باشد و رقابتی بودن حذف گردد.

- سهم دفتریار 10% درصد شود و سهم دفتریار کفیل 5% شود.

ماده 56: اختیارات مندرج در 56 به شورای عالی سردفتران واگذار شود. و بجای بانک ملی، هر یک از بانکها اعم از دولتی و غیردولتی و مدت مالی و اعتباری که شورای عالی سردفتران مقتضی بدانند تعیین گردد. و در خصوص آئین نامه اجرایی نیز بجای وزارت امور اقتصادی و دارایی، شورای عالی سردفتران قرار گیرد.

ماده 57: ابقاء گردد.

ماده 58: شورای عالی سردفتران کشور در تهران و سایر مرازک استانها که حداقل 50 دفتر اسناد رسمی را داشته باشند تحت نظارت خود تشکیل خواهد شد. کانونهای استانی دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی است و از نظر نظارت تابع شورای عالی کانون سردفتران کشور است.

کلیه اموال و دارائیها کانون سردفتران و دفتریاران حسابرسی شده و سهم هر استان از آن بررسی و پس از استقلال هر استان در اختیار کانون آن استان قرار می گیرد.

ماده 59: کانون سردفتران و دفتریاران بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از 7 عضو شامل 5 سردفتر و 2 دفتریار و 4 عضو علی البدل شامل 3 سردفتر و 1 دفتریار اداره می شود.

ماده 60: هئیت مدیره کانون سردفتران مرکز هر استان از بین سردفتران و دفتریاران شاغل همان استان انتخاب خواهند شد و از مجموع نمایندگان کانونهای استانها، شورای عالی کانون سردفتران کشور تشکیل می شود.

ماده 61: بمنظور نظارت در انتخابات هیأت مدیره کانون استانها هیاتی برای نظارت بر انتخابات از طرف شورای عالی کانون سردفتران کشور تعیین می شود. تعداد اعضاء ناظر شرایط انتخاب آنها و طرز تشکیل و نحوه عمل و نظارت و اخذ رأی و سایر امور دیگری را آئین نامه ها تعیین می نماید.

ماده 62: ابقاء شود و درجه 3 به 5 اصلاح گردد.

ماده 63: تعداد اعضا اصلی و علی البدل براساس میزان آراء، حوزه مشخص گردد ریأست سازمان ثبت نقش تنفیذی داشته باشند نه تعیینی.

ماده 64 و 65: ابقاء شود.

ماده 66: در وظایف:

1- دفاع از حقوق سردفتران و دفتریاران بعنوان بالاترین مقام صنفی وارد شود.

2- فراهم کردن امکانات رفاهی، آسایشی، درمانی برای سراسر کشور.

3- پرداخت هزینه استانهایی که هنوز کانون تشکیل نداده اند.

ماده 67: ابقاء شود.

ماده 68: حذف شود و امور بیمه به سازمان تأمین اجتماعی و دولت واگذار شود.

 

فصل ششم - مقررات مختلفه

ماده 69: سردفتر شاغل، که بازنشسته می شود و یا حداقل 15 سال سابقه سردفتری دارد، می تواند شخص واجد صلاحیت را طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خود به سازمان معرفی کند.

تبصره: در صورت عدم امکان تشخیص واجد صلاحیت طی آئین نامه ای که توسط کانون سردفتران مشخص می شود حق سنواتی جهت وی محاسبه و پرداخت شود.

ماده 70، 71 و 72: ابقاء شود.

ماده 73: نظارت و بازرسی دفاتر توسط کانون سردفتران استان صورت می گیرد و بازرسی، مورد مالیاتی با هماهنگی کانون سردفتران استان بود. امور مالی دفترخانه باید حداقل هر سال یکبار مورد بازرسی کانون واقع شود.

ماده 74: ابقاء شود.

ماده 75: کانون سردفتران و دفتریاران هر استان دارای قسمتهای زیر است:

1- هیئت عمومی، 2- هیئت مدیره، 3- دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران، 4- دادگاه انتظامی

ماده 76: کانون سردفتران و دفتریاران هر استان بوسیله هئیت مدیره آن کانون اداره خواهد شد که مرکب از 5 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل است. رئیس کانون نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است و کلیه اعمال حقوقی و ادارای کانون را برعهده دارد.

ماده 77: جهت اداره کانونهای استان و شورای عالی سردفتران هر ماه دفاتر اسناد رسمی مکلفند مبالغی را که برابر آئین نامه تعیین می گردد بحساب کانون استانی و شورای عالی سردفتران واریز نمایند.

ماده 78: شورای عالی سردفتران مکلف است ظرف 6 ماه آئین نامه های این قانون را تهیه و بعد از تصویب به اجرا بگذارد.

ماده 79: آن قسمت از قوانین و مقررات که مقایر این قانون است نسخ می شود.

تقویم فارسی
 
سه شنبه
1394
تیر
9
 
اوقات شرعی

ساعت
اخبارایران و جهان
 • erotic sex illustrated dirty stories free
 • young school girl sex
 • fingering squirting amature videos
 • sex beach bikini girls
 • sleeping wife sex
 • lesbian beach orgasm
 • ass cumshot galleries
 • rebel flag bikini girls
 • girl forced into ass fuck vids
 • videos of young showing pussy
 • harley davidson orange and black hat
 • wealthy old perv fucks young girl
 • husband wife anal video
 • nuts in your ass video
 • socks girls cumming pussy movies
 • black bondage anal slaves
 • ass kissing sex stories
 • dirty wwe divas tits and pussy
 • jewels chelsea free hardcore porn
 • fuck my wife rawtube
 • gown fuck pictures
 • blonde hd video
 • naked cosplay anime fucking videos porn
 • black bubble butts erotic stories
 • black sex black videos
 • free download video girls kissing
 • Servant sex videos
 • allure girls gallery
 • masturbation porn video
 • juciy butt white girls
 • fuck a chinese teen
 • glamour nylons s