9 طرح مهم اقتصادی در نمین به بهره‌برداری می‌رسد

9 طرح مهم اقتصادی در نمین به بهره‌برداری می‌رسد
فرماندار شهرستان نمین گفت: 9 طرح اقتصادی در زمینه‌های صنعتی و کشاورزی با میزان سرمایه‌گذاری بیش از یک‌هزار میلیارد ریال در شهرستان نمین افتتاح می‌شود.

9 طرح مهم اقتصادی در نمین به بهره‌برداری می‌رسد

فرماندار شهرستان نمین گفت: 9 طرح اقتصادی در زمینه‌های صنعتی و کشاورزی با میزان سرمایه‌گذاری بیش از یک‌هزار میلیارد ریال در شهرستان نمین افتتاح می‌شود.
9 طرح مهم اقتصادی در نمین به بهره‌برداری می‌رسد

خرید vpn عالی

عرفان دینی

View more posts from this author