9 دی روز بصیرت و بیعت اُمت با امامت و ولایت است/ حماسه 9 دی یک فراز تاریخی از ولایت‌مداری مردم بود

9 دی روز بصیرت و بیعت اُمت با امامت و ولایت است/ حماسه 9 دی یک فراز تاریخی از ولایت‌مداری مردم بود
نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر گفت: 9 دی روز بصیرت و بیعت امت با امامت و ولایت است که باید آن را به عنوان روز معرفت، بصیرت و مجاهدت سیاسی در مقابل فتنه و فتنه‌گران گرامی بداریم.

9 دی روز بصیرت و بیعت اُمت با امامت و ولایت است/ حماسه 9 دی یک فراز تاریخی از ولایت‌مداری مردم بود

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر گفت: 9 دی روز بصیرت و بیعت امت با امامت و ولایت است که باید آن را به عنوان روز معرفت، بصیرت و مجاهدت سیاسی در مقابل فتنه و فتنه‌گران گرامی بداریم.
9 دی روز بصیرت و بیعت اُمت با امامت و ولایت است/ حماسه 9 دی یک فراز تاریخی از ولایت‌مداری مردم بود

View more posts from this author