83 میلیون دلار کالا از گمرک همدان صادر شد/ افزایش 17 درصدی صادرات

83 میلیون دلار کالا از گمرک همدان صادر شد/ افزایش 17 درصدی صادرات
مدیرکل گمرک استان همدان از صادرات 83 میلیون دلاری کالا و افزایش 17 درصدی میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

83 میلیون دلار کالا از گمرک همدان صادر شد/ افزایش 17 درصدی صادرات

مدیرکل گمرک استان همدان از صادرات 83 میلیون دلاری کالا و افزایش 17 درصدی میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
83 میلیون دلار کالا از گمرک همدان صادر شد/ افزایش 17 درصدی صادرات

View more posts from this author