8 ورزشکار آذربایجان غربی عضو تیم‌‌های ملی ژیمناستیک هستند

8 ورزشکار آذربایجان غربی عضو تیم‌‌های ملی ژیمناستیک هستند
رئیس هیات ژیمناستیک آذربایجان غربی گفت: هشت ورزشکار استان در عضویت تیم‌های ملی ژیمناستیک هستند.

8 ورزشکار آذربایجان غربی عضو تیم‌‌های ملی ژیمناستیک هستند

رئیس هیات ژیمناستیک آذربایجان غربی گفت: هشت ورزشکار استان در عضویت تیم‌های ملی ژیمناستیک هستند.
8 ورزشکار آذربایجان غربی عضو تیم‌‌های ملی ژیمناستیک هستند

عکس

View more posts from this author