8 شبکه کلان و بین‌المللی مواد مخدر منهدم شد/ کشف 111 کیلوگرم گل هروئین از قاچاقچیان مسلح

8 شبکه کلان و بین‌المللی مواد مخدر منهدم شد/ کشف 111 کیلوگرم گل هروئین از قاچاقچیان مسلح
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از انهدام و ضربه به هشت شبکه کلان و بین‌المللی مواد مخدر در استان کرمان خبر داد.

8 شبکه کلان و بین‌المللی مواد مخدر منهدم شد/ کشف 111 کیلوگرم گل هروئین از قاچاقچیان مسلح

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از انهدام و ضربه به هشت شبکه کلان و بین‌المللی مواد مخدر در استان کرمان خبر داد.
8 شبکه کلان و بین‌المللی مواد مخدر منهدم شد/ کشف 111 کیلوگرم گل هروئین از قاچاقچیان مسلح

View more posts from this author