70 درصد تیم بسکتبال نفت آبادان حفظ می‌شود

70 درصد تیم بسکتبال نفت آبادان حفظ می‌شود
مدیرعامل باشگاه پالایش نفت آبادان گفت: بین 60 تا 70 درصد تیم فصل گذشته را حفظ می‌کنیم و با تقویت مجموعه محیای یک حضور قدرتمند در سوپر لیگ بسکتبال کشور و مسابقات غرب آسیا می‌شویم.

70 درصد تیم بسکتبال نفت آبادان حفظ می‌شود

مدیرعامل باشگاه پالایش نفت آبادان گفت: بین 60 تا 70 درصد تیم فصل گذشته را حفظ می‌کنیم و با تقویت مجموعه محیای یک حضور قدرتمند در سوپر لیگ بسکتبال کشور و مسابقات غرب آسیا می‌شویم.
70 درصد تیم بسکتبال نفت آبادان حفظ می‌شود

روزنامه قانون

View more posts from this author