6 هیأت ورزشی برتر قم در سال 94 معرفی شدند/ هیأت کاراته در صدر

6 هیأت ورزشی برتر قم در سال 94 معرفی شدند/ هیأت کاراته در صدر
معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان قم از معرفی هیأت‌های ورزشی برتر قم بر اساس ارزیابی عملکرد آنها در سال 1394 خبر داد.

6 هیأت ورزشی برتر قم در سال 94 معرفی شدند/ هیأت کاراته در صدر

معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان قم از معرفی هیأت‌های ورزشی برتر قم بر اساس ارزیابی عملکرد آنها در سال 1394 خبر داد.
6 هیأت ورزشی برتر قم در سال 94 معرفی شدند/ هیأت کاراته در صدر

car

View more posts from this author