6 تایی‌ها لقب جدید صبا/ قمی‌ها منتظر تدبیر باشگاه

6 تایی‌ها لقب جدید صبا/ قمی‌ها منتظر تدبیر باشگاه
ششمین شکست در فصل جاری رقابت مدعیان صعود به لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور اوضاع تیم فوتبال صبای قم را در انتهای جدول رده‌بندی این رقابت‌ها بیش از هر زمان دیگری خطرناک‌تر کرد.

6 تایی‌ها لقب جدید صبا/ قمی‌ها منتظر تدبیر باشگاه

ششمین شکست در فصل جاری رقابت مدعیان صعود به لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور اوضاع تیم فوتبال صبای قم را در انتهای جدول رده‌بندی این رقابت‌ها بیش از هر زمان دیگری خطرناک‌تر کرد.
6 تایی‌ها لقب جدید صبا/ قمی‌ها منتظر تدبیر باشگاه

View more posts from this author