53 باند قاچاق کالا در کردستان متلاشی شد/ کشف 37 کیلوگرم طلای قاچاق

53 باند قاچاق کالا در کردستان متلاشی شد/ کشف 37 کیلوگرم طلای قاچاق
دبیر کمیسیون هماهنگی شورای نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان گفت: از ابتدای امسال تاکنون 53 باند قاچاق در استان متلاشی شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6 درصد افزایش داشته است.

53 باند قاچاق کالا در کردستان متلاشی شد/ کشف 37 کیلوگرم طلای قاچاق

دبیر کمیسیون هماهنگی شورای نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان گفت: از ابتدای امسال تاکنون 53 باند قاچاق در استان متلاشی شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6 درصد افزایش داشته است.
53 باند قاچاق کالا در کردستان متلاشی شد/ کشف 37 کیلوگرم طلای قاچاق

View more posts from this author