5 مصدوم بر اثر انحراف به چپ سمند و برخورد با پراید

5 مصدوم بر اثر انحراف به چپ سمند و برخورد با پراید
رئیس پلیس‌راه کهگیلویه و بویراحمد از انحراف به چپ خودروی سمند و برخورد با پراید با 5 مصدوم در نزدیکی روستای کوشک در محور یاسوج بابامیدان خبر داد.

5 مصدوم بر اثر انحراف به چپ سمند و برخورد با پراید

رئیس پلیس‌راه کهگیلویه و بویراحمد از انحراف به چپ خودروی سمند و برخورد با پراید با 5 مصدوم در نزدیکی روستای کوشک در محور یاسوج بابامیدان خبر داد.
5 مصدوم بر اثر انحراف به چپ سمند و برخورد با پراید

View more posts from this author