5 بازیکن گیتی‌پسند به مسابقات آسیایی فوتسال اعزام می‌شوند

5 بازیکن گیتی‌پسند به مسابقات آسیایی فوتسال اعزام می‌شوند
سرمربی تیم ملی فوتسال، اسامی 14 بازیکن نهایی را برای حضور در مسابقات آسیایی فوتسال اعلام کرد که در این بین نام 5 ببازیکن از تیم گیتی‌پسند به چشم می‌خورد.

5 بازیکن گیتی‌پسند به مسابقات آسیایی فوتسال اعزام می‌شوند

سرمربی تیم ملی فوتسال، اسامی 14 بازیکن نهایی را برای حضور در مسابقات آسیایی فوتسال اعلام کرد که در این بین نام 5 ببازیکن از تیم گیتی‌پسند به چشم می‌خورد.
5 بازیکن گیتی‌پسند به مسابقات آسیایی فوتسال اعزام می‌شوند

View more posts from this author