474 میلیون دلار کالا از مرزهای کردستان به خارج از کشور صادر شده است

474 میلیون دلار کالا از مرزهای کردستان به خارج از کشور صادر شده است
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان از صادرات 474 میلیون دلار کالا از طریق مرزهای استان در سال گذشته خبر داد.

474 میلیون دلار کالا از مرزهای کردستان به خارج از کشور صادر شده است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان از صادرات 474 میلیون دلار کالا از طریق مرزهای استان در سال گذشته خبر داد.
474 میلیون دلار کالا از مرزهای کردستان به خارج از کشور صادر شده است

خرید vpn سرور فرانسه

پامنا موبایل لپ تاپ

View more posts from this author