40 میلیون نفر تحت پوشش بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور هستند

40 میلیون نفر تحت پوشش بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور هستند
مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی گفت: سازمان تامین اجتماعی بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور است که بالغ بر 40 میلیون نفر را تحت پوشش خود قرار داده و با توجه به حوزه وسیع آن نقش به‌سزایی در ارائه خدمات دارد.

40 میلیون نفر تحت پوشش بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور هستند

مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی گفت: سازمان تامین اجتماعی بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور است که بالغ بر 40 میلیون نفر را تحت پوشش خود قرار داده و با توجه به حوزه وسیع آن نقش به‌سزایی در ارائه خدمات دارد.
40 میلیون نفر تحت پوشش بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور هستند

View more posts from this author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *