4 کشته در حادثه سقوط خودروی پیکان به دره چهارطاق لردگان

4 کشته در حادثه سقوط خودروی پیکان به دره چهارطاق لردگان
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: در پی سقوط یک دستگاه خودروی پیکان به دره‌ای در گردنه چهارطاق لردگان 4 نفر کشته و یک نفر مصدوم شدند.

4 کشته در حادثه سقوط خودروی پیکان به دره چهارطاق لردگان

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: در پی سقوط یک دستگاه خودروی پیکان به دره‌ای در گردنه چهارطاق لردگان 4 نفر کشته و یک نفر مصدوم شدند.
4 کشته در حادثه سقوط خودروی پیکان به دره چهارطاق لردگان

View more posts from this author