4 بازیکن جدید به جمع شاگردان بوناچیچ اضافه شدند

4 بازیکن جدید به جمع شاگردان بوناچیچ اضافه شدند
مدیرعامل باشگاه گسترش فولاد تبریز از انعقاد قرارداد با چهار بازیکن جوان خبر داد.

4 بازیکن جدید به جمع شاگردان بوناچیچ اضافه شدند

مدیرعامل باشگاه گسترش فولاد تبریز از انعقاد قرارداد با چهار بازیکن جوان خبر داد.
4 بازیکن جدید به جمع شاگردان بوناچیچ اضافه شدند

View more posts from this author