30 کشته و 200 مجروح تا این لحظه در زمین‌لرزه غرب کشور

30 کشته و 200 مجروح تا این لحظه در زمین‌لرزه غرب کشور
معاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: تاکنون در زمین لرزه غرب کشور 30 نفر کشته و 200 نفر مجروح شده‌اند.

30 کشته و 200 مجروح تا این لحظه در زمین‌لرزه غرب کشور

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: تاکنون در زمین لرزه غرب کشور 30 نفر کشته و 200 نفر مجروح شده‌اند.
30 کشته و 200 مجروح تا این لحظه در زمین‌لرزه غرب کشور

View more posts from this author