3 کشته و یک مصدوم در تصادف خودروی سواری با کامیون

3 کشته و یک مصدوم در تصادف خودروی سواری با کامیون
سرپرست اورژانس 115 محمودآباد گفت: طی حادثه تصادف خودروی سواری با کامیون در بریدگی شهرک صنعتی محمودآباد در محور آمل 3 نفر کشته و یک نفر مصدوم شدند.

3 کشته و یک مصدوم در تصادف خودروی سواری با کامیون

سرپرست اورژانس 115 محمودآباد گفت: طی حادثه تصادف خودروی سواری با کامیون در بریدگی شهرک صنعتی محمودآباد در محور آمل 3 نفر کشته و یک نفر مصدوم شدند.
3 کشته و یک مصدوم در تصادف خودروی سواری با کامیون

View more posts from this author