3 کشته در روستای «گل گل» بر اثر تصادف پراید و پژو 405

3 کشته در روستای «گل گل» بر اثر تصادف پراید و پژو 405
رئیس پلیس‌راه استان ایلام از کشته شدن سه نفر در حادثه رانندگی در محور شهرستان ملکشاهی و روستای «گل گل» خبر داد.

3 کشته در روستای «گل گل» بر اثر تصادف پراید و پژو 405

رئیس پلیس‌راه استان ایلام از کشته شدن سه نفر در حادثه رانندگی در محور شهرستان ملکشاهی و روستای «گل گل» خبر داد.
3 کشته در روستای «گل گل» بر اثر تصادف پراید و پژو 405

View more posts from this author