3 پروژه اورژانس خراسان‌جنوبی افتتاح شد

3 پروژه اورژانس خراسان‌جنوبی افتتاح شد
با حضور رئیس سازمان اورژانس کشور سه پروژه اورژانس خراسان‌جنوبی افتتاح شد.

3 پروژه اورژانس خراسان‌جنوبی افتتاح شد

با حضور رئیس سازمان اورژانس کشور سه پروژه اورژانس خراسان‌جنوبی افتتاح شد.
3 پروژه اورژانس خراسان‌جنوبی افتتاح شد

View more posts from this author