280 میلیارد تومان برای اشتغال روستایی استان بوشهر تخصیص یافت

280 میلیارد تومان برای اشتغال روستایی استان بوشهر تخصیص یافت
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: از محل صندوق توسعه ملی، 280 میلیارد تومان برای اشتغال روستایی و عشایری استان بوشهر تخصیص یافت.

280 میلیارد تومان برای اشتغال روستایی استان بوشهر تخصیص یافت

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: از محل صندوق توسعه ملی، 280 میلیارد تومان برای اشتغال روستایی و عشایری استان بوشهر تخصیص یافت.
280 میلیارد تومان برای اشتغال روستایی استان بوشهر تخصیص یافت

View more posts from this author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *