ماه: می 2018

فعلا سینما آری تئاتر نه/ وقتی هنر برای ارشاد پول‌سازی می‌کند

فعلا سینما آری تئاتر نه/ وقتی هنر برای ارشاد پول‌سازی می‌کند
ظاهراً تئاتر اصفهان از دید شهرداری در تالار هنر مختصر شده و اقدام خاصی برای افزایش سالن‌های تئاتر صورت نگرفته، این در حالی است که اخیراً شهرداری بودجه‌هایی را برای افزایش سالن‌های سینما صرف کرده است.

فعلا سینما آری تئاتر نه/ وقتی هنر برای ارشاد پول‌سازی می‌کند

ظاهراً تئاتر اصفهان از دید شهرداری در تالار هنر مختصر شده و اقدام خاصی برای افزایش سالن‌های تئاتر صورت نگرفته، این در حالی است که اخیراً شهرداری بودجه‌هایی را برای افزایش سالن‌های سینما صرف کرده است.
فعلا سینما آری تئاتر نه/ وقتی هنر برای ارشاد پول‌سازی می‌کند

Continue Reading

باغات چای رودسر تأمین‌کننده 20 درصد تولید چای داخلی

باغات چای رودسر تأمین‌کننده 20 درصد تولید چای داخلی
رئیس اداره چای رودسر با اشاره به اینکه این شهرستان دارای شش هزار هکتار باغ چای است گفت: رودسر تأمین‌کننده 20 درصد تولید چای داخلی است.

باغات چای رودسر تأمین‌کننده 20 درصد تولید چای داخلی

رئیس اداره چای رودسر با اشاره به اینکه این شهرستان دارای شش هزار هکتار باغ چای است گفت: رودسر تأمین‌کننده 20 درصد تولید چای داخلی است.
باغات چای رودسر تأمین‌کننده 20 درصد تولید چای داخلی

Continue Reading

نقش بارز سربازان گمنام امام زمان در حفظ نظام از مخاطرات و آسیب‌ها

نقش بارز سربازان گمنام امام زمان در حفظ نظام از مخاطرات و آسیب‌ها
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: بدون شک سربازان گمنام امام زمان(عج) نقش بسیار مهمی در حفظ جان و مال مردم و همچنین نظام مقدس اسلامی از خطرات و آسیب‌هایی که دشمنان ما به خصوص صهیونیست‌ها و استکبار جهانی آن را تهدید می‌کنند، بر عهده دارند.

نقش بارز سربازان گمنام امام زمان در حفظ نظام از مخاطرات و آسیب‌ها

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: بدون شک سربازان گمنام امام زمان(عج) نقش بسیار مهمی در حفظ جان و مال مردم و همچنین نظام مقدس اسلامی از خطرات و آسیب‌هایی که دشمنان ما به خصوص صهیونیست‌ها و استکبار جهانی آن را تهدید می‌کنند، بر عهده دارند.

نقش بارز سربازان گمنام امام زمان در حفظ نظام از مخاطرات و آسیب‌ها

Continue Reading

چرخابی: سپاهان شایستگی داشتن بهترین سرمربی را دارد

چرخابی: سپاهان شایستگی داشتن بهترین سرمربی را دارد
کارشناس فوتبال اصفهان گفت: اگر مسؤولان سپاهان می‌خواهند مربی ایرانی بیاورند باید یک سرمربی قوی با رزومه بسیار خوب بیاورند چون سپاهان شایستگی داشتن بهترین سرمربی را دارد.

چرخابی: سپاهان شایستگی داشتن بهترین سرمربی را دارد

کارشناس فوتبال اصفهان گفت: اگر مسؤولان سپاهان می‌خواهند مربی ایرانی بیاورند باید یک سرمربی قوی با رزومه بسیار خوب بیاورند چون سپاهان شایستگی داشتن بهترین سرمربی را دارد.
چرخابی: سپاهان شایستگی داشتن بهترین سرمربی را دارد

Continue Reading