ماه: دسامبر 2016

اینترنت و فضای مجازی؛ مانعی برای خرید کتاب/ هنر نویسندگی اکتسابی است نه بالفعل

اینترنت و فضای مجازی؛ مانعی برای خرید کتاب/ هنر نویسندگی اکتسابی است نه بالفعل
نویسنده گلستانی قیمت بالای کتاب و دسترسی به اینترنت را عامل کاهش گرایش مردم به کتاب و کتابخوانی دانست و گفت: مردم با مراجعه به اینترنت و گرفتن مطالب بدون مرجع، از گذاشتن وقت و هزینه برای خرید کتاب باز می‎مانند.

اینترنت و فضای مجازی؛ مانعی برای خرید کتاب/ هنر نویسندگی اکتسابی است نه بالفعل

نویسنده گلستانی قیمت بالای کتاب و دسترسی به اینترنت را عامل کاهش گرایش مردم به کتاب و کتابخوانی دانست و گفت: مردم با مراجعه به اینترنت و گرفتن مطالب بدون مرجع، از گذاشتن وقت و هزینه برای خرید کتاب باز می‎مانند.
اینترنت و فضای مجازی؛ مانعی برای خرید کتاب/ هنر نویسندگی اکتسابی است نه بالفعل

Continue Reading

توکل و تلاش؛ لازمه حفظ قرآن/ گلایه بانوی حافظ قرآن از نبود استاد و کمبود فضای آموزشی/ فرزندم هنگام گریه تنها با صدای قرآن آرام می‎شد

توکل و تلاش؛ لازمه حفظ قرآن/ گلایه بانوی حافظ قرآن از نبود استاد و کمبود فضای آموزشی/ فرزندم هنگام گریه تنها با صدای قرآن آرام می‎شد
بانوی حافظ قرآن با گلایه از نبود استاد و کمبود فضاهای آموزشی در شهرستان کردکوی، گفت: در طول بیش از 10 سالی که از فعالیت قرآنی‎ام می‎گذرد مسؤول دلسوزی که برای حافظان قرآن کاری انجام دهد، در شهرستان کردکوی ندیده‌ام.

توکل و تلاش؛ لازمه حفظ قرآن/ گلایه بانوی حافظ قرآن از نبود استاد و کمبود فضای آموزشی/ فرزندم هنگام گریه تنها با صدای قرآن آرام می‎شد

بانوی حافظ قرآن با گلایه از نبود استاد و کمبود فضاهای آموزشی در شهرستان کردکوی، گفت: در طول بیش از 10 سالی که از فعالیت قرآنی‎ام می‎گذرد مسؤول دلسوزی که برای حافظان قرآن کاری انجام دهد، در شهرستان کردکوی ندیده‌ام.
توکل و تلاش؛ لازمه حفظ قرآن/ گلایه بانوی حافظ قرآن از نبود استاد و کمبود فضای آموزشی/ فرزندم هنگام گریه تنها با صدای قرآن آرام می‎شد

Continue Reading

کاهش آمار آسیب‌های اجتماعی در قم با افزایش مراکز مشاوره امکان‌پذیر است

کاهش آمار آسیب‌های اجتماعی در قم با افزایش مراکز مشاوره امکان‌پذیر است
مدیرکل بهزیستی استان قم گفت: هر چقدر که تعداد مراکز مشاوره در کشور افزایش پیدا کند، آمار آسیب‌های اجتماعی کاهش پیدا می‌کند.

کاهش آمار آسیب‌های اجتماعی در قم با افزایش مراکز مشاوره امکان‌پذیر است

مدیرکل بهزیستی استان قم گفت: هر چقدر که تعداد مراکز مشاوره در کشور افزایش پیدا کند، آمار آسیب‌های اجتماعی کاهش پیدا می‌کند.
کاهش آمار آسیب‌های اجتماعی در قم با افزایش مراکز مشاوره امکان‌پذیر است

Continue Reading