413 هیأت دینی و مذهبی در آمل شناسایی شدند/ 255 هیأت مذهبی فعالیت هفتگی دارند

413 هیأت دینی و مذهبی در آمل شناسایی شدند/ 255 هیأت مذهبی فعالیت هفتگی دارند
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان آمل با اعلام اینکه 413 هیأت دینی و مذهبی در این شهرستان شناسایی شده‌اند، گفت: 255 هیأت مذهبی در آمل فعالیت هفتگی دارند.

413 هیأت دینی و مذهبی در آمل شناسایی شدند/ 255 هیأت مذهبی فعالیت هفتگی دارند

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان آمل با اعلام اینکه 413 هیأت دینی و مذهبی در این شهرستان شناسایی شده‌اند، گفت: 255 هیأت مذهبی در آمل فعالیت هفتگی دارند.
413 هیأت دینی و مذهبی در آمل شناسایی شدند/ 255 هیأت مذهبی فعالیت هفتگی دارند

خبرگذاری خوزستان