2 کشته و 7 مصدوم در تصادف رانندگی در کنگاور

2 کشته و 7 مصدوم در تصادف رانندگی در کنگاور
تصادف رانندگی امروز در کنگاور 2 کشته و 7 مصدوم برجا گذاشت.

2 کشته و 7 مصدوم در تصادف رانندگی در کنگاور

تصادف رانندگی امروز در کنگاور 2 کشته و 7 مصدوم برجا گذاشت.
2 کشته و 7 مصدوم در تصادف رانندگی در کنگاور

View more posts from this author