2 کشته و 7 مصدوم حاصل تصادف رانندگی در کنگاور

2 کشته و 7 مصدوم حاصل تصادف رانندگی در کنگاور
یک فقره تصادف رانندگی امروز در کنگاور رخ داد که بر اثر این سانحه دو نفر کشته و هفت تن دیگر مجروح شدند.

2 کشته و 7 مصدوم حاصل تصادف رانندگی در کنگاور

یک فقره تصادف رانندگی امروز در کنگاور رخ داد که بر اثر این سانحه دو نفر کشته و هفت تن دیگر مجروح شدند.
2 کشته و 7 مصدوم حاصل تصادف رانندگی در کنگاور

View more posts from this author