2 کشته و 3 مصدوم در تصادف شاخ به شاخ 2 پراید

2 کشته و 3 مصدوم در تصادف شاخ به شاخ 2 پراید
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان‌شرقی از سانحه رانندگی خونین در محور شبستر- تسوج با 2 کشته و 3 مصدوم خبر داد.

2 کشته و 3 مصدوم در تصادف شاخ به شاخ 2 پراید

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان‌شرقی از سانحه رانندگی خونین در محور شبستر- تسوج با 2 کشته و 3 مصدوم خبر داد.
2 کشته و 3 مصدوم در تصادف شاخ به شاخ 2 پراید

View more posts from this author