18 کیلوگرم هروئین در اراک کشف شد

18 کیلوگرم هروئین در اراک کشف شد
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان مرکزی از کشف 18 کیلوگرم هروئین و دستگیری ۵ توزیع‌کننده مواد مخدر صنعتی در اراک خبر داد.

18 کیلوگرم هروئین در اراک کشف شد

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان مرکزی از کشف 18 کیلوگرم هروئین و دستگیری ۵ توزیع‌کننده مواد مخدر صنعتی در اراک خبر داد.
18 کیلوگرم هروئین در اراک کشف شد

View more posts from this author