15 هکتار از نخلستان‌های رودبار جنوب طعمه حریق شد

15 هکتار از نخلستان‌های رودبار جنوب طعمه حریق شد
بخشدار جازموریان رودبار گفت: 15 هکتار از نخلستان‌های رودبار جنوب طعمه حریق شد و تلاش‌ها برای اطفای کامل حریق در حال انجام است.

15 هکتار از نخلستان‌های رودبار جنوب طعمه حریق شد

بخشدار جازموریان رودبار گفت: 15 هکتار از نخلستان‌های رودبار جنوب طعمه حریق شد و تلاش‌ها برای اطفای کامل حریق در حال انجام است.
15 هکتار از نخلستان‌های رودبار جنوب طعمه حریق شد

قرآن

View more posts from this author