15 هکتار از مناطق جنگلی نکا در آتش سوخت

15 هکتار از مناطق جنگلی نکا در آتش سوخت
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نکا گفت: براثر آتش‌سوزی امروز سه‌شنبه در مناطق جنگلی نکا، 15هکتار از مناطق جنگلی در آتش سوخت.

15 هکتار از مناطق جنگلی نکا در آتش سوخت

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نکا گفت: براثر آتش‌سوزی امروز سه‌شنبه در مناطق جنگلی نکا، 15هکتار از مناطق جنگلی در آتش سوخت.
15 هکتار از مناطق جنگلی نکا در آتش سوخت

View more posts from this author