13 فروشگاه مجری طرح فروش فوق‌العاده رمضان در زرند

13 فروشگاه مجری طرح فروش فوق‌العاده رمضان در زرند
سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت زرند گفت: تعداد 13 فروشگاه مواد غذایی در نواحی مختلف شهر برای اجرای طرح فروش فوق‌العاده در ماه مبارک رمضان تعیین شده‌اند.

13 فروشگاه مجری طرح فروش فوق‌العاده رمضان در زرند

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت زرند گفت: تعداد 13 فروشگاه مواد غذایی در نواحی مختلف شهر برای اجرای طرح فروش فوق‌العاده در ماه مبارک رمضان تعیین شده‌اند.
13 فروشگاه مجری طرح فروش فوق‌العاده رمضان در زرند

فانتزی

View more posts from this author