12 کشته و 19 مجروح در حادثه واژگونی اتوبوس در «دو‌گل» سوادکوه

12 کشته و 19 مجروح در حادثه واژگونی اتوبوس در «دو‌گل» سوادکوه
سخنگوی مرکزی مدیریت فوریت‌های پزشکی مازندران گفت: حادثه واژگونی اتوبوس در منطقه «دو‌گل» سوادکوه 12 کشته و 19 مصدوم بر جای گذاشت.

12 کشته و 19 مجروح در حادثه واژگونی اتوبوس در «دو‌گل» سوادکوه

سخنگوی مرکزی مدیریت فوریت‌های پزشکی مازندران گفت: حادثه واژگونی اتوبوس در منطقه «دو‌گل» سوادکوه 12 کشته و 19 مصدوم بر جای گذاشت.
12 کشته و 19 مجروح در حادثه واژگونی اتوبوس در «دو‌گل» سوادکوه

View more posts from this author