12 هزار خانه روستایی در کشور بازسازی شده است/ آمادگی برای پرداخت تسهیلات بلاعوض به افراد محروم در کشور

12 هزار خانه روستایی در کشور بازسازی شده است/ آمادگی برای پرداخت تسهیلات بلاعوض به افراد محروم در کشور
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: 12 هزار خانه روستایی در کشور بازسازی شده است.

12 هزار خانه روستایی در کشور بازسازی شده است/ آمادگی برای پرداخت تسهیلات بلاعوض به افراد محروم در کشور

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: 12 هزار خانه روستایی در کشور بازسازی شده است.
12 هزار خانه روستایی در کشور بازسازی شده است/ آمادگی برای پرداخت تسهیلات بلاعوض به افراد محروم در کشور

View more posts from this author