10 هزار واحد مسکن مهر آماده‌ افتتاح پرند نیازمند تأمین زیرساخت‌

10 هزار واحد مسکن مهر آماده‌ افتتاح پرند نیازمند تأمین زیرساخت‌
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: هم‌اکنون ۱۰ هزار واحد مسکن مهر در پرند به صورت آماده افتتاح، نیازمند تأمین زیرساخت‌های لازم است.

10 هزار واحد مسکن مهر آماده‌ افتتاح پرند نیازمند تأمین زیرساخت‌

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: هم‌اکنون ۱۰ هزار واحد مسکن مهر در پرند به صورت آماده افتتاح، نیازمند تأمین زیرساخت‌های لازم است.
10 هزار واحد مسکن مهر آماده‌ افتتاح پرند نیازمند تأمین زیرساخت‌

View more posts from this author