10 میلیارد ریال کالای قاچاق در کنگان توقیف شد

10 میلیارد ریال کالای قاچاق در کنگان توقیف شد
فرمانده انتظامی شهرستان کنگان گفت: ماموران پلیس آگاهی این شهرستان یک محموله کالای قاچاق 10 میلیارد ریالی پوشاک را از یک دستگاه تریلی کشف کردند.

10 میلیارد ریال کالای قاچاق در کنگان توقیف شد

فرمانده انتظامی شهرستان کنگان گفت: ماموران پلیس آگاهی این شهرستان یک محموله کالای قاچاق 10 میلیارد ریالی پوشاک را از یک دستگاه تریلی کشف کردند.
10 میلیارد ریال کالای قاچاق در کنگان توقیف شد

View more posts from this author