یک کشته و 8 مصدوم در حادثه ریزش ساختمان در پردیس اهواز

یک کشته و 8 مصدوم در حادثه ریزش ساختمان در پردیس اهواز
شمار حادثه‌دیدگان ریزش مجتمع 4 طبقه‌ای میلاد در منطقه پردیس اهواز به یک کشته و 8 مصدوم رسید.

یک کشته و 8 مصدوم در حادثه ریزش ساختمان در پردیس اهواز

شمار حادثه‌دیدگان ریزش مجتمع 4 طبقه‌ای میلاد در منطقه پردیس اهواز به یک کشته و 8 مصدوم رسید.
یک کشته و 8 مصدوم در حادثه ریزش ساختمان در پردیس اهواز

View more posts from this author