یک کشته و 25 مصدوم حاصل تصادف مینی‌بوس زائران مشهدی با تریلر

یک کشته و 25 مصدوم حاصل تصادف مینی‌بوس زائران مشهدی با تریلر
تصادف مینی‌بوس با تریلر در جاده پل‌زال- اندیمشک، یک کشته و 25 مصدوم بر جای گذاشت.

یک کشته و 25 مصدوم حاصل تصادف مینی‌بوس زائران مشهدی با تریلر

تصادف مینی‌بوس با تریلر در جاده پل‌زال- اندیمشک، یک کشته و 25 مصدوم بر جای گذاشت.
یک کشته و 25 مصدوم حاصل تصادف مینی‌بوس زائران مشهدی با تریلر

View more posts from this author