یک کشته و یک مجروح در برخورد 2 دستگاه کامیون در محور بویین‌زهرا _ ساوه

یک کشته و یک مجروح در برخورد 2 دستگاه کامیون در محور بویین‌زهرا _ ساوه
رئیس پلیس راه استان قزوین از برخورد دو دستگاه کامیون در استان خبر داد و گفت: این سانحه که در محور بویین‌زهرا _ ساوه رخ داد، یک نفر کشته و یک نفر مجروح شد.

یک کشته و یک مجروح در برخورد 2 دستگاه کامیون در محور بویین‌زهرا _ ساوه

رئیس پلیس راه استان قزوین از برخورد دو دستگاه کامیون در استان خبر داد و گفت: این سانحه که در محور بویین‌زهرا _ ساوه رخ داد، یک نفر کشته و یک نفر مجروح شد.
یک کشته و یک مجروح در برخورد 2 دستگاه کامیون در محور بویین‌زهرا _ ساوه

View more posts from this author