یک کرسی سهم آذربایجان‌شرقی در کمیسیون عمران مجلس

یک کرسی سهم آذربایجان‌شرقی در کمیسیون عمران مجلس
اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تعیین شدند و آذربایجان‌شرقی صاحب یک کرسی در این کمیسیون شد.

یک کرسی سهم آذربایجان‌شرقی در کمیسیون عمران مجلس

اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تعیین شدند و آذربایجان‌شرقی صاحب یک کرسی در این کمیسیون شد.
یک کرسی سهم آذربایجان‌شرقی در کمیسیون عمران مجلس

اس ام اس جدید

View more posts from this author