یک بازیکن دیگر عنایتی هم می‌رود/ محرومیت 6 ماهه برای بازیکن مشکی‌پوشان

یک بازیکن دیگر عنایتی هم می‌رود/ محرومیت 6 ماهه برای بازیکن مشکی‌پوشان
کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال رأی پرونده بازیکن تیم مشکی‌پوشان را هفته آینده اعلام می‌کند.

یک بازیکن دیگر عنایتی هم می‌رود/ محرومیت 6 ماهه برای بازیکن مشکی‌پوشان

کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال رأی پرونده بازیکن تیم مشکی‌پوشان را هفته آینده اعلام می‌کند.
یک بازیکن دیگر عنایتی هم می‌رود/ محرومیت 6 ماهه برای بازیکن مشکی‌پوشان

View more posts from this author