یکصد بیمار صعب‌العلاج زیر پوشش کمیته امداد ملایر

یکصد بیمار صعب‌العلاج زیر پوشش کمیته امداد ملایر
مدیر کمیته امداد ملایر از پیش‌بینی جذب 500 حامی برای ایتام و طرح محسنین در ماه رمضان در این شهرستان خبر داد و گفت: در حال حاضر بیش از یکصد بیمار صعب‌العلاج و خاص زیر پوشش این نهاد هستند.

یکصد بیمار صعب‌العلاج زیر پوشش کمیته امداد ملایر

مدیر کمیته امداد ملایر از پیش‌بینی جذب 500 حامی برای ایتام و طرح محسنین در ماه رمضان در این شهرستان خبر داد و گفت: در حال حاضر بیش از یکصد بیمار صعب‌العلاج و خاص زیر پوشش این نهاد هستند.
یکصد بیمار صعب‌العلاج زیر پوشش کمیته امداد ملایر

دانلود سرا

View more posts from this author