یوم‌الله 9 دی سند پایبندی ملت به دین، ولایت و نظام بود

یوم‌الله 9 دی سند پایبندی ملت به دین، ولایت و نظام بود
نماینده مردم سنقر و کلیائی در مجلس شورای اسلامی گفت: یوم‌الله 9 دی سند پایبندی ملت به دین، ولایت و نظام بود.

یوم‌الله 9 دی سند پایبندی ملت به دین، ولایت و نظام بود

نماینده مردم سنقر و کلیائی در مجلس شورای اسلامی گفت: یوم‌الله 9 دی سند پایبندی ملت به دین، ولایت و نظام بود.
یوم‌الله 9 دی سند پایبندی ملت به دین، ولایت و نظام بود

View more posts from this author